Cronoloxía


Séculos XIX e XX

Lista de filósofos/as e referencias a algúns feitos relevantes da época
Século Filosofía e ciencia Arte e literatura Política e sociedade
XIX

1770-1831 Hegel

1775-1854 Schelling

1788-1860 Schopenhauer

1798- 1857 Comte

1806-1873 John Stuart Mill

1813-1855 Kierkegaard

1818-1883 Karl Marx

1820-1895 Engels

1833-1911 Dilthey

1838-1917 Brentano

1842-1910 William James

1844-1900 Nietzsche

1848-1925 Frege

1856-1939 Freud

1859-1938 Husserl

1859-1941 Bergson

1859-1952 Dewey

1864-1936 Unamuno

1874-1928 M. Scheler

 • 1746-1828 Goya
 • 1770-1827 Beethoven
 • 1775-1851 Turner
 • 1797-1828 Schubert
 • 1808-1842 Espronceda
 • 1810-1849 Chopin
 • 1809-1847 Mendelssohn
 • 1810-1856 Schumann
 • 1811-1886 Liszt
 • 1812-1870 Dickens
 • 1813-1883 Wagner
 • 1814-1875 Millet
 • 1819-1877 Courbet
 • 1821-1867 Baudelaire
 • 1832-1883 Manet
 • 1833-1897 Brahms
 • 1836-1870 Bécquer
 • 1840-1893 Tchaikovsky
 • 1840-1917 Rodin
 • 1841-1919 Renoir
 • 1848-1903 Gaugin
 • 1853-1890 Van Gogh
 • 1858-1924 Puccini
 • 1860-1909 Albeniz
 • 1862-1918 Debussy
 • 1801 Tratado de Aranjuez.
 • 1808 Acontecementos do 2 de maio en Madrid, e guerra da Independencia contra os franceses.
 • 1810 Comeza en Caracas a revolución da independencia. Simón Bolivar, o Libertador, converterase na figura central da Independencia dos pobos hispanoamericanos.
 • 1813 Fernando VII volve o trono en españa.
 • 1833 Guerra carlista.
 • 1846 Comezan anos de crise e penuria en europa, nun período jalonado de revolucións obreiras.
 • 1861 Guerra de secesión
 • 1864 Fundación da AIT (Asociación internacional dos traballadores), coñecida como a 1ª internacional.
 • 1865 Abolición da escravitude nos EEUU.
 • Final do reinado de Isabel II en España.
 • 1873 Primeira República en España.
 • 1875 Restauración da monarquía.
 • 1882 Conclusión da triple alianza.
 • 1886 Manifestación do
 • 1º de maio nos EEUU.
 • 1888 Fundación da UGT.
 • 1897 Cánovas del Castillo.é asasinado.
 • 1898 Guerra cos EEUU e perda das últimas colonias de ultramar.
 • XX

  1872-1970 B. Russell

  1873-1958 G. E. Moore

  1881-1955 T. de Chardin

  1882-1950 N. Hartmann

  1883-1955 Ortega y Gasset

  1883-1969 Jaspers

  1889-1976 Heidegger

  1889-1951 Wittgenstein

  1891- 1970 Carnap

  1892-1940 W. Benjamin

  1898-1979 Marcuse

  1900-1976 Ryle

  1900-1980 Fromm

  1900 Hans G. Gadamer

  1901-1981 Lacan

  1902-1994 Popper

  1905-1950 Mounier

  1905-1980 Sartre

  1908 Lévi-Strauss

  1910-1989 Ayer

  1911-1960 Austin

  1913 Ricoeur

  1913-1960 Camus

  1917-1969 Adorno

  1918-1990 Althusser

  1922-1996 T. S. Khun

  1926-1984 Foucault

  1928 Chomsky

  1929 Habermas

 • 1866-1944 Kandinsky
 • 1874-1951 A. Schönberg
 • 1875-1939 Machado
 • 1876-1946 Falla
 • 1876-1973 Pau Casals
 • 1881-1973 Picasso
 • 1882-1971 Stravinsky
 • 1887-1927 J. Gris
 • 1887-1985 Chagall
 • 1893-1983 Miró
 • 1896-1966 Breton
 • 1897-1962 Faulkner
 • 1898-1967 Magritte
 • 1900-1983 Buñuel
 • 1903-1950 G. Orwell
 • 1920 Fundación de la Bauhaus
 • 1923 Tapies
 • 1909 Semana tráxica de Barcelona.
 • 1912 Asasinato de Canalejas.
 • 1914 Primeira guerra mundial.
 • 1917 Revolución rusa.
 • 1921 Desastre de Annual.
 • 1923 Ditadura de Primo de Rivera.
 • 1929 Crack da bolsa.
 • 1931 Segunda República.
 • 1936 Guerra civil.
 • 1939 Invasión de Polonia polas tropas de Hitler, coa que se considera iniciada a II Guerra mundial, seguida da ocupación de París en 1940.
 • 1941 EEUU entra na guerra.
 • 1945 Finaliza a Segunda guerra mundial, co lanzamento de bombas atómicas sobre Hirosima e Nagasaki. Entre a primeira e a segunda calcúlase que puideron morrer preto de 100 millóns de persoas.
 • 1949 Comunismo en China con Mao.
 • 1955 Independencia de Marrocos.
 • 1958 Fidel Castro encabeza a revolución cubana.
 • 1975 Morre Franco. Restaúrase a monarquía e ábrese un período de transición política para a democracia en España.
 • 1978 Apróbase a Constitución pola que se instaura un réxime democrático en España.