Cronoloxía


Séculos XVII e XVIII

Lista de filósofos/as e referencias a algúns feitos relevantes da época
Século Filosofía e ciencia Arte e literatura Política e sociedade
XVII

1588-1679 Hobbes

1596-1650 Descartes

1623-1662 Pascal

1632-1677 Spinoza

1632-1704 Locke

1638-1715 Malebranche

1646-1716 Leibniz

1685-1753 Berkeley

1642-1727 Newton

1689-1755 Montesquieu

 • 1562-1629 P. Bernini
 • 1577-1640 Rubens
 • 1598-1680 Gian L. Bernini
 • 1599-1660 Velázquez
 • 1599-1641 Van Dyck
 • 1606-1669 Rembrandt
 • 1617-1682 Murillo
 • 1622-1673 Molière
 • 1639-1699 Racine
 • 1609 Creación da Banca de Amsterdam.
 • 1610 Asasinato de Enrique IV.
 • 1613 Comeza o proceso da Inquisición contra Galileo.
 • 1633 Francia declara a guerra a España.
 • 1648 Proceso e execución de Carlos I.
 • 1667 Tratado de Breda.
 • 1668 A paz de Aquisgrán.
 • 1682 Pedro o Grande, zar de Rusia.
 • 1688 Segunda revolución inglesa. Luis XIV entra en guerra.
 • 1699 Reformas de Pedro o Grande.
 • 1700 Felipe V, rei de España.
 • XVIII

  1709-1751 La Mettrie

  1711-1776 David Hume

  1712-1778 Jean-Jacques Rousseau

  1713-1784 Denis Diderot

  1717-1783 D'Alambert

  1724-1804 Kant

  1743-1819 Jacobi

  1744-1829 Lamarck

  1748-1832 J. Bentham

  1749-1827 Laplace

 • 1678-1741 Vivaldi
 • 1684-1721 Watteau
 • 1685-1750 J.S. Bach
 • 1685-1759 Handel
 • 1703-1770 Boucher
 • 1732-1809 Haydn
 • 1746-1828 Goya
 • 1749-1832 Goethe
 • 1756-1791 Mozart
 • 1702 Guerra de sucesión en España.
 • 1712 Congreso de Utrecht.
 • 1713 Tratado de Utrecht.
 • 1739 Guerra anglo-española.
 • 1748 Tratado de Aquisgrán.
 • 1759 Carlos III, rei de España.
 • 1767 Expulsión dos xesuítas.
 • 1773 Disolución dos xesuítas pola papa Clemente XIV.
 • 1783 Tratado de Versalles.
 • 1787 Constitución dos EEUU.
 • 1789 oma da Bastilla e Declaración dos Dereitos do Home.
 • 1793 Execución de Lluís XVI.