Termos e Condicións

Estes termos e condicións que actualizan as Regras de Uso describen as normas e regulamentos de uso do sitio web de "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia", situado en https://www.webdianoia.com/gl/.

Ao acceder a este sitio web asumimos que acepta estes termos e condicións. Non continúe utilizando "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" se non está de acordo en aceptar todos os termos e condicións establecidos nesta páxina e nas Regras de uso, complementarias destas condicións.

A seguinte terminoloxía aplícase a estes Termos e Condicións, Declaración de Privacidade e Aviso de Exención de Responsabilidade e a todos os Acordos: "Cliente", "Vostede" e "O seu" refírese a vostede, a persoa que se rexistra neste sitio web e cumpre cos termos e condicións da Filosofía en Bacharelato - webdianoia. "Noso" e "Nós", refírese á nosa web. "Parte", "Partes" ou "Nós", refírese tanto ao Cliente como a nós mesmos. Calquera uso da terminoloxía anterior ou outras palabras en singular, plural, maiúsculas e/ou el/ela ou eles, considéranse intercambiables e, por tanto, refírense ao mesmo. Os nosos Termos e Condicións foron creados coa axuda do Xerador de Termos e Condicións.

Contidos

En "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" atoparás materiais para o estudo da historia da filosofía. É unha web pensada para estudantes de Secundaria, especialmente do último curso, pero tamén para persoas adultas interesadas en iniciarse no estudo da Filosofía. Poderás atopar nela a exposición das principais liñas do pensamento dos autores e autoras tratados, así como a súa biografía, a relación das súas obras e a exposición do contexto histórico en que viviron. Pero hai tamén outras seccións que poden ser do teu interese, como un glosario filosófico cos termos máis comúns en filosofía, unha sección de exercicios, que che poderán servir de referencia para controlar a túa aprendizaxe e fixar os teus coñecementos; ou sinxelas orientacións sobre como estudar filosofía. O acceso aos contidos, que están sometidos todos eles a dereitos de autor, é gratuíto. Se se ofrecese algunha versión de pago faríase constar claramente e só se podería acceder tras efectuar o pago correspondente.

Cookies

Utilizamos cookies. Ao acceder a "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia", acepta o uso de cookies de acordo con a Política de privacidade de "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia".

A maioría dos sitios web interactivos utilizan cookies para permitirnos recuperar os datos do usuario en cada visita. O noso sitio web utiliza cookies para permitir a funcionalidade de determinadas áreas e facilitar así a visita ao noso sitio web. Algúns dos nosos socios afiliados/publicitarios tamén poden utilizar cookies. Pode saber máis sobre as cookies utilizadas na nosa web accedendo á páxina da nosa política de cookies.

Licenza

A menos que se indique o contrario, "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" e/o os seus licenciantes posúen os dereitos de propiedade intelectual de todo o material publicado en "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia", excepto os indicados nas Regras de uso antes referidas, que pertencen a terceiras persoas. Todos os dereitos de propiedade intelectual, propios ou de terceiras persoas, están reservados. Pode acceder a este material, de forma gratuíta, desde "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" para o seu uso persoal suxeito ás restricións establecidas nestes termos e condicións.

Vostede non pode:

O presente Acordo entrará en vigor na data do mesmo (1 de febreiro de 2024).

Algunhas partes deste sitio web ofrecen aos usuarios a oportunidade de publicar e intercambiar opinións e información en determinadas áreas do sitio web. "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" non filtra, edita, publica ou revisa os Comentarios antes de que aparezan no sitio web. Os comentarios non reflicten os puntos de vista e opinións de "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia", os seus axentes e/o afiliados. Os comentarios reflicten os puntos de vista e opinións da persoa que os publica. Na medida en que o permita a lexislación aplicable, "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" non será responsable dos Comentarios nin de ningunha responsabilidade, danos ou gastos causados e/o sufridos como resultado de calquera uso e/o publicación e/o aparición dos Comentarios neste sitio web.

"A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" resérvase o dereito para supervisar todos os Comentarios e a eliminar calquera Comentario que poida considerarse inapropiado, ofensivo ou que supoña un incumprimento destes Termos e Condicións.

Vostede garante e declara que:

Ten dereito a publicar os Comentarios no noso sitio web e dispón de todas as licenzas e consentimentos necesarios para facelo;
Os Comentarios non invaden ningún dereito de propiedade intelectual, incluídos, entre outros, dereitos de autor, patentes ou marcas comerciais de terceiros.
Os Comentarios non conteñen ningún material difamatorio, calumnioso, ofensivo, indecente ou ilegal que supoña unha invasión da privacidade.
Os Comentarios non se utilizarán para solicitar ou promocionar negocios ou costumes ou presentar actividades comerciais ou ilícitas.
Vostede concede a "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia" unha licenza non exclusiva para utilizar, reproducir, editar e autorizar a outros a utilizar, reproducir e editar calquera dos seus Comentarios en todas e cada unha das formas, formatos ou medios.

Hipervínculos ao noso Contido

1. As seguintes organizacións poden establecer ligazóns ao noso Sitio web sen autorización previa por escrito:

Axencias gobernamentais;
Institucións educativas;
Motores de procura;
Organizacións de noticias;
Distribuidores de directorios en liña;
organizacións sen ánimo de lucro, centros comerciais benéficos e grupos de recadación de fondos benéficos.

Estas organizacións poden enlazar coa nosa páxina de inicio, con publicacións ou con outra información do sitio web sempre que a ligazón (a) non sexa de ningún xeito enganoso; (b) non implique falsamente o patrocinio, respaldo ou aprobación da parte enlazante e os seus produtos e/o servizos; e (c) axústese ao contexto do sitio da parte enlazante.

2. Podemos considerar e aprobar outras solicitudes de ligazón doutros tipos de organizacións se consideramos que (a) a ligazón non nos fai quedar mal connosco mesmos ou coas nosas empresas acreditadas; (b) a organización non ten ningún historial negativo connosco; (c) o beneficio para nós da visibilidade do hipervínculo compensa a presenza de "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia"; e (d) a ligazón está no contexto de información xeral de recursos.

Estas organizacións poderán enlazar coa nosa páxina principal sempre que a ligazón (a) non sexa de ningún xeito enganoso; (b) non implique falsamente o patrocinio, respaldo ou aprobación da parte enlazante e os seus produtos ou servizos; e (c) axústese ao contexto do sitio da parte enlazante.

Se vostede é unha das organizacións enumeradas no apartado 2 anterior e está interesado en establecer unha ligazón co noso sitio web, debe informarnos enviando un correo electrónico a "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia". Por favor, inclúa o seu nome, o nome da súa organización, información de contacto, así como a URL do seu sitio, unha lista das URL desde as que pretende enlazar ao noso sitio web e unha lista das URL do noso sitio ás que lle gustaría enlazar. Espere 2-3 semanas a recibir unha resposta.

iFrames

Sen previa aprobación e autorización por escrito, non poderá crear marcos ao redor das nosas Páxinas Web que alteren de ningún xeito a presentación visual ou o aspecto do noso Sitio web.

Responsabilidade polo contido

En caso de enlazarnos non seremos responsables de ningún contido que apareza no seu Sitio web. Vostede comprométese a protexernos e defendernos fronte a calquera reclamación que se expoña no seu Sitio web. Non debe aparecer ningunha ligazón en ningunha páxina web que poida interpretarse como difamatorio, obsceno ou delituoso, ou que infrinxa, viole doutro xeito ou propugne a infracción ou outra violación dos dereitos de terceiros.

Reserva de dereitos

Reservámonos o dereito para solicitarlle que elimine todas as ligazóns ou calquera ligazón concreta ao noso Sitio web. Vostede comprométese a eliminar inmediatamente todas as ligazóns ao noso Sitio web cando así se lle solicite. Tamén nos reservamos o dereito de modificar estes termos e condicións e a súa política de ligazóns en calquera momento. Ao enlazar de forma continuada ao noso sitio web, vostede comprométese a respectar e cumprir estes termos e condicións de ligazón.

Eliminación de ligazóns do noso sitio web

Se atopa algunha ligazón no noso sitio web que lle resulte ofensivo por calquera motivo, pode poñerse en contacto connosco ("A Filosofía no Bacharelato - webdianoia") e informarnos en calquera momento. Estudaremos as solicitudes de eliminación de ligazóns, pero non estamos obrigados a iso nin a responderlle directamente.

Non aseguramos que a información deste sitio web sexa correcta, non garantimos que sexa completa ou exacta; tampouco prometemos que o sitio web siga estando dispoñible ou que o material do sitio web mantéñase actualizado.

Descargo de responsabilidade

Mentres o sitio web e a información e os servizos que contén ofrézanse de forma gratuíta, non seremos responsables de ningunha perda ou dano de calquera natureza.

“A Filosofía no Bacharelato - webdianoia” resérvase o dereito de modificar estes Termos e Condicións en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso ás persoas usuarias, dependendo dos cambios realizados no Servizo, cambios na lexislación ou por calquera outra razón lexítima.

Contacta connosco

Se tes calquera pregunta, podes contactar connosco das seguintes formas:

Nome: "A Filosofía no Bacharelato - webdianoia"
Dirección: Avda. de los Vientos, 1, ch 88, Calahonda - Chaparral
29649 Mijas, Málaga
Formulario de contacto

Sitio web: https://www.webdianoia.com/

Se continua visitando o noso sitio enténdese que leu, comprende e acepta os termos establecidos nesta declaración de Termos e Condicións, na Política de Privacidade e na Política de Cookies.

Data efectiva: 1 de febreiro de 2024

Actualizado: 4 de febreiro de 2024