Quen somos

Quen facemos webdianoia.com

Este sitio foi creado en outubro de 2001 por Xosé María Fouce, Licenciado en Filosofía pola Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, e pola Universidad Central de Barcelona, así como con outros estudos de postgrado na Universidad Complutense de Madrid e na UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Profesor de Filosofía no Ensino Público, en distintos Centros Públicos de Bacharelato que me comprace agora lembrar, por orde cronolóxica: no Instituto "Oncineda", de Estella, en Navarra, actualmente denominado I.E.S. "Tierra Estella", trala súa fusión có Instituto Politécnico de Formación Profesional de Estella. No Instituto de Cabezón de la Sal, en Cantabria, entón nas instalacións do antigo Colegio Ygareda, e hoxe noutras instalacións co nome I.E.S. Valle del Saja. E posteriormente, no I.E.S Joaquín Turina de Madrid, no I.E.S. Beatriz Galindo de Madrid, no I.E.S. Salvador Dalí, de Leganés, no I.E.S. Juan de la Cierva de Madrid, no I.E.S. Gregorio Marañón de Madrid, no I.E.S. Isabel la Católica de Madrid, no I.E.S. Antonio López García, de Getafe; e no I.E.S. Ítaca, de Alcorcón.

O obxectivo destas páxinas é proporcionar aos alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato, na materia “Filosofía II”, un conxunto de elementos complementarios dos que reciben en clase, e/ou o poder dispoñer dun resumo cos contidos máis significativos do pensamento dos filósofos e filósofas tratados/as ao longo do curso.

Os textos correspondentes á biografía, obras e pensamento dos distintos filósofos foron elaborados, agás mención en contrario, (cando trátase dunha colaboración), por José María Fouce, polo que non se considera necesario facelo constar en cada un dos casos. Cando o texto corresponda a unha colaboración indicarase o nome do autor ou autora dos textos no encabezamento da páxina correspondente. Son colaboradoras/é habituais Michelle Reñé, José Romero e José Sánchez-Cerezo de la Fuente.

Biblioteca da UNED en Madrid (© webdianoia.com)O deseño do sitio, así como a súa elaboración, mantemento e administración son tarefas que corresponderon a José María Fouce. Os coñecementos para poder levar a cabo tal actividade foron adquiridos nos cursos: "Xeración de material didáctico con tecnoloxía multimedia", (ofertado pola Facultade de Ciencias), e "Aprender a formar a través de internet", (ofertado pola E.T.S. de Enxeñería Informática), organizados pola UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), dentro do Programa de Formación do Profesorado e Formación Continua, e que foron realizados nos anos 1998-1999 e 2000-2001, respectivamente. Na actualidade o matemento e a administración do sitio corresponden a Michelle Reñé, colaboradora habitual de webdianoia desde os seus comezos.

Queda expresamente prohibido estabelecer frames ou marcos de calquera tipo que envuelvan ao sitio webdianoia.com ou permitan a visualización dos seus contidos a través de direccións de Internet distintas ás do propio sitio e, en calquera caso, esta prohibición inclúe tamén que se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao sitio webdianoia.com, de xeito que produza erro, confusión ou engano nos usuarios e usuarias sobre a verdadeira procedencia dos contidos (https://www.webdianoia.com), ou sobre o seu carácter, que é absolutamente gratuito, ou sobre a súa finalidade educativa; ou que de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente ou atente contra os usos e costumes do bo facer profesional que sexan de xeral aceptación en internet.