Cronoloxía


Séculos IX ao XVI

Lista de filósofos/as e referencias a algúns feitos relevantes da época
Século Filosofía e ciencia Arte e literatura Política e sociedade
IX
 • 810-877 Escoto Eriúgena
 • Santa María do Naranco.

  Renacemento carolingio e creación das escolas monacais.
  Formación da Marca Hispánica.

  Tratado de Verdún e división do Imperio Carolingio.
  Invasións dos normandos.

  X
 • 870-950 Alfarabi
 • 980-1037 Avicena
 • Palacio de Medina-Azzahara e ampliación da mesquita de Córdoba.

  O Sacro Imperio Romano Germánico.
  Esplendor de Córdoba, baixo o Califado.
  Tratados comerciais entre Bizancio e Venecia.

  XI
 • 1033-1109 Anselmo de Canterbury
 • 10??-1139 Avempace
 • O románico.
  Claustro do mosteiro de Silos.
  Praza de San Marcos de Venecia, en 1094.
  Poesía trobadoresca.

  Os almorávides en España.
  Guillermo de Normandía conquista Inglaterra.
  Cisma de oriente e loita das investiduras.
  Os cristiáns conquistan Toledo.
  Desenvolvemento das cidades.

  XII
 • 1079-1142 Pedro Abelardo
 • 1095-1160 Pedro Lombardo
 • 11??-1185 Abentofail
 • 1126-1198 Averroes
 • 1135-1204 Maimónides
 • 1115-Bernardo de Claraval
 • Consagración da catedral de Santiago, en 1105.

  A Giralda de Sevilla.

  Abadía de saint-Denis (1144).

   

  Fundación da Universidade de Bolonia, en 1119.
  Unión de aragón e Cataluña.
  As Cruzadas.
  O imperio Xermánico.
  Propagación das herexías dos cátaros e os albigenses, entre outras.
  Desenvolvemento dos gremios de artesáns.
  XIII

  1185-1274 Alejandro de Hales

  1235-1281(?) Siger de Brabante

  1220-1292 Roger Bacon

  1221-1274 Buenaventura

  1206-1280 Alberto Magno

  1225-1274 Tomé de Aquino

  1266-1308 Duns Scoto

  Catedrais de Amiens, Chartres, París, Reims, Estrasburgo, Friburgo, Colonia, León, Burgos e Toledo.

  Batalla das Navas de Tolosa.

  Granada baixo o reinado nazarí, (1238-1492).
  Os mongoles dominan o este de Europa.

  XIV

  128?-1349 Guillermo de Ockham

  1290-1343 Marsilio de Padua

  1304-1374 Petrarca
  1313 - 1375 Bocaccio

  A Alhambra de Granada. Catedral de Barcelona e Santa María do Mar.

  1265-1321 Dante

  Estabelecemento da Corte papal en Avignon.
  Cisma de Occidente.
  Comeza a guerra dos Cen Anos e Europa se ve asolada pola peste negra.

  XV

  1401-1464 Nicolás de Cusa

  1433-1499 Marsilio Ficino

  1462-1524 Pomponazzi

  1463-1494 Pico della Mirandola

  1469-1527 Maquiavelo

  1469-1536 Erasmo de Rotterdam

  1473-1543 Copérnico

  1483-1546 Martín Lutero

  1478-1535 San Tomé Moro

  1386-1466 Donatello

  1445-1510 Boticelli

   

  1450-1516 El Bosco

  1452-1519 Leonardo da Vinci

   

  1471-1528 Durero

  Fin do cisma de occidente.

  Concilio de Constanza.

  1451-1506 C. Colón

  Creación da imprenta. Gutenberg imprime a Biblia en Maguncia, en 1452.

  Termina a guerra dos Cen Anos (1453).

  Aos Médici en Florencia.

  Dominio dos Reis Católicos, fin da reconquista e descubrimento de América.
  XVI
  1ª mitade
 • 1501-1576 Cardano
 • 1509-1588 Telesio
 • 1509-1564 Calvino
 • 1511-1553 M. Servet
 • 1533-1592 Montaigne
 • 1541-1603 Charron
 • 1545-1600 Giordano Bruno
 • 1548-1617 Francisco Suárez
 • 1475-1564 Miguel Ángel
 • 1483-1520 Rafael
 • 1485-1576 Tiziano
 • 1518-1594 Tintoretto
 • 1524 -1580 Camoens
 • 1541-1614 El Greco
 • 1547-1616 Cervantes
 • División de Europa en estados nacionais e dominio dos Austrias en España.

  1509 Creación do "Consello de Indias".
  1512 Núñez de Balboa descobre o Pacífico.

  1517 Rebelión luterana. Publicación das chamadas 95 teses.
  1519 Condena de Lutero en Colonia.
  1521 Excomuñón de Lutero.

  1525 Batalla de Pavía.

  1531 Enrique VIII proclámase xefe da igrexa anglicana.

  1539 Organización definitiva da compañía de jesús.

  1542 Estabelecemento da Inquisición en Roma.

  Invasións turcas e expansión da burguesía.

   

  XVI
  2ª mitade
 • 1552-1632 F. Sánchez
 • 1561-1626 F. Bacon
 • 1564-1642 Galileo Galilei
 • 1568-1639 T. Campanella
 • 1571-1630 J. Kepler
 • 1561-1627 Góngora
 • 1562-1635 Lope de Vega
 • 1564-1616 Shakespeare
 • 1545 Concilio de Trento.
  1557 Batalla de San Quintín.

  1571 Batalla de Lepanto.

  1579 A unión de Utrecht.
  1588 Destrucción da armada Invencíbel.
  1590 Edicto de Nantes.