Cronoloxía


Séculos I ao VIII

Lista de filósofos/as e referencias a algúns feitos relevantes da época
Século Filosofía e ciencia Arte e literatura Política e sociedade
I
 • Séneca (-4 a 65)
 • 23 Plinio o Vello
 • 40 Plutarco de Queronea
 • 50 Epicteto de Hierápolis
 • 62 Plinio el Joven
 • 35 Quintiliano
  39 Lucano
  50 Plutarco
  (?) Petronio
  55-4 Tácito
  69 Suetonio
  (?) Caritón de Afrodisias

  14-37 Tiberio
  37-41 Caligula (despotismo imperial)
  41-54 Claudio
  54-68 Nerón (64) incendio de Roma
  54-68 Período dos catro emperadores: Galba, Otón, Vitelio, y Vespasiano.
  Vespasiano (69-79)
  79-81 Tito
  81-96 Domiciano (limes germano)
  96-98 Nerva
  98-117 Trajano

  II
 • 100 Justino
 • 121 Marco Aurelio
 • 129 Galeno
 • 135 Ireneo de Lyon
 • 145? Clemente de Alexandría
 • 155 Tertuliano
 • 187 Orígenes
 • 175 Anmonio (neoplatonismo)
 • 198 Alexandro de Afrodisia
 • (?) Sexto Empirico
 • (?) Xenofonte de Éfeso

  125(') Luciano de Samósata

  125 Apuleyo

  130 Aulo Gelio

  160(?) Filóstrato

  (?) Longo

  101-107 Guerras dácidas
  113-117 Guerras párticas
  117-138 Adriano
  138-161 Antonino Pio
  161-180 Marco Aurelio e Lucio Vero
  Fin da época dourada do imperio: deterioración da situación económica; epidemias, guerras fronteirizas.
  166-180 Guerras xermánicas
  180-192 Comodo
  191 incendio de Roma
  193 Fin das guerras civís; dinastía dos Severo ( Septimio Severo, emperador, 193-211)

  III
 • 205-270 Plotino
 • 234 Porfirio
 • 250 Xámblico
 • (?) Heliodoro

  (?) Nemesiano

  212 Ciudadanía romana para os habitantes do Imperio
  235-284 Emperadores militares (o período da chamada anarquía militar: máis de 60 emperadores, lexítimos ou usurpadores, sucédense neste período: Claudio II, Aureliano, Tácito, entre os máis destacados)

  Valeriano e as persecucións de cristiáns

  284 Diocleciano (implantación do sistema tetrárquico e superación da crise anterior, restabelecendo a unidade política do imperio)

  IV

  330 Gregorio Nacianceno

  334 Juan Crisóstomo

  335 Gregorio de Nisa

  340(?) Jerónimo de Dalmacia

  354 Agostiño de Hipona

  307 Claudio Claudiano

  310 Ausonio

  348 Prudencio

  (?) Macrobio

  Nova situación caótica con sete emperadores.

  312 Constantino entra en Roma
  324 fin da tetrarquía
  325 Concilio de Nicea
  Creación de Constantinopla

  361-363 Juliano
  División do Imperio entre Valentiniano (364-375) e Valente (364-378)
  Teodosio; Edicto de Tesalónica: decretando o catolicismo a relixión obrigatoria.
  Agravación do os problemas nas fronteiras.
  381 Concilio de Constantinopla
  388 Constantinipla, capital do imperio.
  392: Prohibición do culto pagán.
  395 Arcadio en oriente/Honorio en occidente (división definitiva do imperio)

  V
 • 412 Proclo
 • 480 Boecio
 • 480 Casiodoro
 • (?)Pseudo Dionisio
 • (?) Rutilio Namaciano

  (?) Nonno

  (?) Museo

  408-450 Teodosio II en oriente, sucedido por varios emperadores ata Xustiniano (en 518)

  411-455 En occidente, Constacio, valentiniano III

  410 Visigodos (Alarico) saquean Roma
  430 Vándalos en Hipona

  431 Concilio de Éfeso
  451 Concilio de Calcedonia
  455 Vándalos saquean Roma

  Hispania, África, Galia e Dalmacia, controladas por visigodos, francos e ostrogodos.

  475-476 Caída do imperio de occidente (Rómulo Augusto é deposto por Odoacro)
  Teodorico, rei de Italia, estabelece a súa Corte en Rávena.

  VI
 • 500(?) Simplicio
 • 560 Isidoro de Sevilla
 • 550 Procopio de Cesarea

  518 Xustiniano

  525 Fundación do mosteiro de Montecassino por San Benito.

  529 Xustiniano ordena o peche das escolas filosóficas.

  570 Mahoma

  VII
 • 674-735 Beda o Venerábel
 • San Juan de Baños.

  Libro de Durrow.

  As Etimoloxías, de San Isidoro de Sevilla.

  626 Pavía, capital dos lombardos.

  634 Árabes conquistan Exipto, Siria, etc.
  653 Corán

  661 Califato dos Omeyas.

  VIII
 • 675 Juan Damasceno
  730-782 Alcuino de York
 • Libro de Kells.

  Comeza a construción da mesquita de Córdoba.

  711 Árabes en España

  732 Batalla de Poitiers

  Carlomagno