René Descartes


René Descartes

(1596-1650)

René Descartes
Segundo a opinión máis estendida entre a maioría de filósofos e historiadores da filosofía, tendese a considerar a Descartes, coa súa filosofía racionalista, como o iniciador da filosofía moderna. Malia que a súa actividade desenvolveuse nun contexto de innovacións e descubertas no que interveñen moitos outros filósofos, con importantes achegas, a súa afirmación do valor da razón, ancorada na descuberta da subxectividade, abrirá o camiño á filosofía moderna.