José Ortega y Gasset


José Ortega y Gasset

Obras

As obras de Ortega foron obxecto de numerosas edicións. A Revista de Occidente e Alianza Editorial publicaron no 1983, en 12 volumes, as súas obras completas, incluíndo os seus numerosos artigos e os seus escritos políticos. Non obstante, non conteñen realmente todas as obras de Ortega, algunhas aparecidas con posterioridade a dita edición, nin a súa correspondencia, pese ao que segue sendo a edición máis completa. A seguir recollemos as súas obras máis significativas, por orde cronolóxica, segundo a data da súa primeira edición.

Obras de José Ortega y Gasset

1902

Glosas.

1914

Vella e nova política.

Meditacións do "Quixote".

1916

Persoas, obras, cousas.

O espectador - I

1917

O espectador - II

1921

España invertebrada

O espectador - III

España invertebrada. Bosquexo dalgúns pensamentos históricos.

1923

O tema do noso tempo.

Introdución a unha estimativa

1925

O espectador - IV

A deshumanización da arte e ideas sobre a novela.

1926

O espectador - V

1927

O espectador - VI

Espírito da letra.

Mirabeau ou o político.

1929

Kant.

1930

A rebelión das masas.

Misión da universidade.

O espectador - VII

1932

Goethe desde dentro.

1932-1933

Unhas leccións de metafísica.

1933

En torno a Galileo.

1934

O espectador - VIII

1939

Ensimesmamento e alteración.

1940

Ideas e crenzas.

1941

Estudos sobre o amor.

Historia como sistema e do imperio romano.

1942

Teoría de Andalucía e outros ensaios.

1958

Que é filosofía?

A idea de principio en Leibniz e a evolución da teoría dedutiva.

1959

Velázquez .

1960

Unha interpretación da historia universal.

Meditación de Europa.

1940

A razón histórica (Buenos Aires)

1944

A razón histórica (Lisboa)

1982

Investigacións psicolóxicas.