Pitágoras de Samos


Pitágoras de Samos

(- 572 a - 496)

Test sobre a vida e obra de Pitágoras

Preguntas

Formulario do test
1. Pitágoras naceu en Xonia, na illa de Samos:
 • Cara ao ano 572 a.C.
 • O ano 85 a.C.
 • Cara ao ano 572 de nosa era.
2. Atribúeselle a creación dunha seita filosófico-relixiosa, en Crotona, inspirada:
 • No hinduísmo.
 • No orfismo.
 • No budismo.
3. A filosofía de Pitágoras desenvólvese nunha dobre vertente:
 • Una místico-relixiosa e outra físico-teolóxica.
 • Unha místico-relixiosa e outra matemático-científica.
 • Unha místico-científica e outra matemático-relixiosa.
4. Segundo a teoría da transmigración das almas:
 • As almas son inmortais e reencárnanse pasando duns corpos a outros.
 • As almas transmigran duns mundos a outros, por dimensións aínda descoñecidas.
 • As almas inmortais dos deuses reencárnanse en todo tipo de seres (ata vexetais).
5. O elemento primordial da realidade ou arkhé é para Pitágoras:
 • O inmaterial numericamente cuantificado.
 • O número.
 • A materia prima incognoscíbel.
6. O proceso de purificación ao que se someten as almas, ou catarse:
 • Conduce ao perdón dos pecados cometidos.
 • Culmina co regreso da alma ao seu lugar de orixe.
 • Recompón o equilibrio psicolóxico do individuo ao que pertence.
7. Os pitagóricos concederon gran importancia:
 • Ao estudo da evolución dos animais e plantas.
 • Ao estudo da música, vista a súa relación coas matemáticas.
 • Á aplicación do saber matemático ao desenvolvemento tecnolóxico.