San Tomé de Aquino


San Tomé de Aquino

Obras

San Tomé escribe a súa obra entre 1252 e 1272. Neses vinte anos desenvolve unha inxente actividade produtiva cuxa máxima expresión é a "Suma Teolóxica", pero que está chea de numerosas e pequenas obras en forma de comentarios, "cuestións libres" e "cuestións disputadas", fundamentalmente, no máis puro estilo do tratamento escolástico dos temas filosóficos e teolóxicos. A seguir atoparás un resumo das principais obras de San Tomé, ordenadas cronoloxicamente.

1) Obras escritas ou iniciadas durante a súa estadía en París (1252-1259):

2) Obras escritas durante a súa estadía en Italia entre os anos 1259-1268:

3) Obras escritas en París, entre los años 1269-1272:

4) Obras escritas en Nápoles entre os anos 1272-1274: