Cópula - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Cópula
Termo mediante o que se relaciona o suxeito cun predicado, nunha proposición ou enunciado.