C - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

CalidadeTermo procedente do latín "qualitas". En xeral, entendese ...
CampoEn lóxica, o universo do discurso, a suma ...
CanonEn xeral, toda norma ou modelo de conduta ...
CaosTermo grego que, no discurso mítico-relixioso, veu significar ...
CatarseTermo procedente do grego "khátarsis", que significa purificación, ...
CategóricoQue afirma sen restricións, que non está sometido ...
CategoríaTermo latino procedente do grego "kategoría" co que ...
CategoremáticoTermo procedente da lóxica medieval co que nos ...
CausaEn xeral, entendese por causa toda acción capaz ...
CausalidadeRelación de necesidade que se estabelece entre a ...
CínicaQue acepta ou defende as doutrinas filosóficas propias ...
CínicoQue acepta ou defende as doutrinas filosóficas propias ...
CínicosTermo co que se designa aos seguidores da ...
CópulaTermo mediante o que se relaciona o suxeito ...
CertezaSeguridade no coñecemento; adhesión firme do suxeito ao ...
CienciaDo latín "scientia", polo que se traduxo o ...
Ciencias empíricasAs ciencias empíricas son conxuntos sistemáticos de coñecementos, ...
Ciencias formaisAs ciencias formais son conxuntos sistemáticos de coñecementos ...
Cinismo1.Escola filosófica da antigüidade, fundada en Atenas polo ...
ClinamenTermo latino cruñado por Lucrecio, (Titus Lucrecius Carus), ...
CogitoTermo latino co que nos referimos abreviadamente ao"'penso, ...
ConceptoTermo procedente do latín "concipere" que etimoloxicamente significa ...
ConceptualismoPosición adoptada, en relación co problema dos universais, ...
Conciencia1. Do latín "conscientia", que refire etimoloxicamente ao ...
CondutaActividade observábel desenvolvida por un organismo vivente. ...
ConectivaConstante lóxica mediante a que se relacionan entre ...
CosmogoníaTermo procedente da palabra grega "Kosmogonia", composta pola ...
CosmoloxíaTermo composto polas palabras gregas "cosmos" (orde, universo, ...
CosmosTermo co que os gregos ("kósmos") se referían ...
CriterioO que permite distinguir unha cousa doutra, o ...
CultoManifestación externa e ritual das crenzas relixiosas. ...