Conectiva - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Conectiva
Constante lóxica mediante a que se relacionan entre si as fórmulas do sistema lóxico ao que ditas fórmulas pertencen.