Ciencias empíricas - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Ciencias empíricas
As ciencias empíricas son conxuntos sistemáticos de coñecementos, coherentes e racionais, cos que se ofrece unha explicación das causas dos fenómenos e das leis polas que se rexen, explicación que é contrastábel coa experiencia. O método por excelencia das ciencias empíricas é o método hipotético-dedutivo.