Canon - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Canon
En xeral, toda norma ou modelo de conduta ou de doutrina. Podemos falar, xa que logo, dun canon moral, pero tamén dun canon estético, etc.