Campo - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Campo
En lóxica, o universo do discurso, a suma lóxica do dominio e do condominio dunha relación.