Probabilismo - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Probabilismo
Inspirado polo español B. Medina, o probabilismo é unha doutrina moral segundo a cal, en caso de dúbida diante da elección da conduta moral correcta, (entre seguir a lei ou actuar libremente, segundo a propia conciencia), é lícito seguir a hipótese probábel, sempre que esta sexa mantida polo menos por un teólogo.