Probabilismo - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y

Si una palabra no aparece en el listado de términos mostrado es que no se encuentra definida en el glosario.

Probabilismo
Inspirado polo español B. Medina, o probabilismo é unha doutrina moral segundo a cal, en caso de dúbida diante da elección da conduta moral correcta, (entre seguir a lei ou actuar libremente, segundo a propia conciencia), é lícito seguir a hipótese probábel, sempre que esta sexa mantida polo menos por un teólogo.