P - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

PanteísmoTermo composto das palabras gregas "pan", ( todo), ...
PercepciónTermo procedente do latín "perceptio". Por "percepción" entendeuse ...
PietismoCorrente relixiosa que xorde en Alemaña na segunda ...
PirronismoO termo vén a ser sinónimo de escepticismo. ...
PluralismoDoutrina filosófica que postula unha pluralidade orixinaria de ...
PotenciaCapacidade de ser algo no futuro, capacidade de ...
PragmatismoTermo procedente do grego "pragma" (acción). Corrente filosófica ...
PraxeTermo procedente do grego "praxis", que vén a ...
ProbabilismoInspirado polo español B. Medina, o probabilismo é ...