Exemplar - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Exemplar
Causa que actúa como modelo ou arquetipo, e que adquire especial significación na filosofía platónica e na dos seus seguidores. Á igual que ocorrera coa teoría aristotélica das catro causas, a causa exemplar desaparecerá da física dos modernos, quen apelarán exclusivamente á causalidade eficiente para explicar os fenómenos naturais.