E - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

EclécticaQue practica o eclecticismo, ou que posúe as ...
EclécticoQue practica o eclecticismo, ou que posúe as ...
EclecticismoEn xeral, o termo eclecticismo aplícase a toda ...
EficienteDise da causa que actúa como axente produtor ...
EgoTermo latino que se traduce por "eu". Para ...
EmanaciónDo latín "emanatione". Proceso xerárquico, de descenso ou ...
Emanantismo1. Doutrina filosófica adoptada polos filósofos neoplatónicos segundo ...
EmpíricoQue está baseado na experiencia. Que depende da ...
Empirismo1. Termo latino procedente do grego "empeiría" (experiencia). ...
EnérgeiaTermo grego co que Aristóteles designa o acto, ...
EntelequiaTermo procedente do grego "entelécheia", derivado de "entelés", ...
Epicureísmo1. Doutrina filosófica de Epicuro de Samos (-341,-270) ...
EpistemeTermo grego, cuxa raíz vén a significar "saber" ...
EpistemoloxíaDo grego "episteme", (verdadeiro coñecemento, ciencia) e "logos", ...
EpokhéTermo grego que etimoloxicamente significa "suspender". En xeral ...
ErísticaTermo procedente do grego "eristiké" (afeccionado á discusión) ...
EscépticaDise da persoa que acepta ou defende as ...
EscépticoDise da persoa que acepta ou defende as ...
Escepticismo1. Termo procedente do grego "sképsis" (investigación, dúbida, ...
Esencia1. En xeral, e especialmente dende Aristóteles, considérase ...
EstéticaDo grego "aisthetiké" (o referido á sensación). Neste ...
Estoicismo1. Doutrina filosófica de Zenón de Citio (-334,-262) ...
Estruturalismo1. Corrente de pensamento que, en oposición aos ...
EuTermo co que nos referimos á identidade ou ...
Eudemonismo1. Do grego "eudaimonía", (felicidade), o termo aplícase, ...
Evolución1. En xeral, enténdese por evolución o paso ...
ExemplarCausa que actúa como modelo ou arquetipo, e ...
Existencialismo1. Corrente filosófica que se desenvolve en Europa ...
Experiencia1. En xeral enténdese por experiencia todo aquilo ...
Experimento1. Ata a modernidade os termos "experiencia" e ...