Erística - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Erística
Termo procedente do grego "eristiké" (afeccionado á discusión) e que quedou pronto asociado ao método utilizado na discusión por quen, independentemente da verdade ou falsidade das teses por eles mantidas, propóñense como único obxectivo a vitoria na discusión, recorrendo á argumentación sutil e aos elementos de retórica ao seu alcance. Platón utiliza o termo para referirse con el, criticamente, ao método dos sofistas, e opono á dialéctica, ao verdadeiro arte da investigación e do diálogo que busca o coñecemento da verdade.