Exercicios

Exercicios tipo Test

Trátase de realizar un dos tests máis coñecidos: en cada pregunta ofrécense tres posíbeis respostas das que só unha é verdadeira. Podes verifica-los teus resultados, ir modificando as respostas erróneas ou volver a repeti-lo test desde o principio.