Friedrich Wilhelm Nietzsche


Friedrich Wilhelm Nietzsche

Exercicios

Frases e tests

Análises, comentarios e xuízos críticos

1) Realiza unha análise do seguinte fragmento da xenealoxía da moral, na que se saliente a súa estrutura argumentativa.

2) Elabora un xuízo crítico sobre a interpretación da figura de Sócrates que realiza Nietzsche no texto proposto.