Thomas Hobbes


Exercicios (completa-lo texto)

A condición natural segundo Thomas Hobbes

Completa o texto reenchendo cada recadro coa palabra axeitada (tras borra-lo interrogante, non que logo), que debes elixir entre as palabras propostas na lista que se che ofrece. Coidado coa ortografía, xa que a falta de acentos ortográficos, por exemplo, ou a súa colocación equivocada, devolverá un erro.

Se o teu teclado non posúe a letra "ñ" obterás tamén un resultado erróneo, o que podes evitar copiando e pegando a palabra en cuestión no recadro correspondente; noutro caso, mira as respostas correctas e, (só se a ausencia do "ñ" é a causa do erro), considera válida a túa resposta.

Completa o seguinte texto de Hobbes

Das 20 palabras do recadro seguinte, presentadas por orde alfabética, só 15 corresponden aos recadros que debes reencher. Hai, polo tanto, 5 que non corresponden a ningún dos recadros que debes reencher.

"ben, cardinais, condición, consecuente, conservalo, dominio, facultade, guerra, home, inxustiza, inxusto, mente, mundo, natureza, penosa, poder, posibilidade, relativas, só, virtudes"