Jean Paul Sartre

Exercicio 2 (reconstrui-la frase)

Unha frase de Jean Paul Sartre sobre a concepción do "para-si"

Reconstrúe a frase desde o principio elixindo unha das tres opcións. Se a elección é correcta, o fragmento amosarase no recadro inferior, engadíndose á frase os sucesivos fragmentos atopados.

Reconstrúe a frase de Sartre

Puntuación: