Ligazóns as distintas épocas da Historia da Filosofía

Historia da Filosofía Antiga

Este periodo abarca desde o comezo da filosofía grega, con Tales de Mileto, no século VIN antes de cristo, ata a caída do Imperio Romano occidental, no século V de nosa era.

Principales ciudades de las que son originarios los primeros filósofos y/o en las que se desarrolla la filosofía antigua.

Ir a sección dedicada a Filosofía Griega

Historia da Filosofía Medieval

Este periodo abarca desde a caída do Imperio Romano occidental ata o final da Idade Media e comezos do Renacimiento, cara a finais do século XV, aproximadamente.

Algunos de los centros de actividad y difusión de la filosofía medieval

Ir á sección dedicada á Filosofía Medieval

Historia da Filosofía Moderna

Este periodo abarca desde os comezos do Renacimiento, cara a finais do século XV e principios do XVI, ata principios do século XIX, aproximadamente.

Algunos de los centros de actividad y difusión de la filosofía renacentista y moderna

Ir a sección dedicada a Filosofía Moderna

Historia da Filosofía Contemporánea

Este periodo abarca desde principios do século XIX, aproximadamente, ata a actualidade, é dicir, uns dous séculos en que a actividade filosófica foi tan activa, inspiradora e creativa como pouco valorada e apreciada pola sociedade actual (sobre todo a partir da segunda metade do século XX).

Principales corrientes y zonas de actividad de la filosofía contemporánea (XIX y XX)

Ir a sección dedicada a Filosofía Contemporánea