Mutación - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Mutación
Alteración cromosómica, producida por azar, que provoca unha modificación do código xenético do individuo. A mutación é unha das causas da variabilidade xenética, sobre a que actúa a selección natural, e que, xunto coa recombinación, orixina distintos carácteres externos.