Monopsiquismo - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y

Si una palabra no aparece en el listado de términos mostrado es que no se encuentra definida en el glosario.

Monopsiquismo
Doutrina segundo a cal existe unha única alma supra-individual, de modo que as almas individuais non son consideradas máis que como manifestacións daquela. A doutrina segundo a cal existe un único entendemento axente, (ou razón universal), do filósofo cordobés Averroes, (1126-1198), é considerada como un exemplo clásico de monopsiquismo.