Modo de produción feudal - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Modo de produción feudal
Segundo o marxismo, a sociedade feudal posúe moitas características similares ás da sociedade antiga. As relacións sociais de produción son tamén semellantes ás do modo de produción escravista. Pero, malia que o señor feudal posúe a propiedade completa sobre os medios de produción, só en parte a posúe sobre o traballador (siervo), co que estabelece unha relación de servidume ou vasalaxe.