Mito - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

Mito
Do grego "mythos", cuxa etimoloxía remite a significados como "palabra", "discurso". Enténdese por mito todo relato acerca das orixes de calquera tipo de realidade (dende a orixe do universo e do ser humano, ata a dun obxecto calquera). Tal relato ten as características de apelar ao sobrenatural, como elemento explicativo, e de recorrer a unha linguaxe ambivalente, o que o leva a incorrer en contradicións.

Platón, na "República", refírese ao mito, ao principio do libro III, (392a), ao explicar as razóns polas que non se debe autorizar a súa difusión na sociedade ideal, nestes termos: "Razón pola cal hai que atallar o paso a esta clase de mitos (...) que falan dos deuses, dos demoños e heroes e das cousas de ultratumba". En canto discurso carente de fundamento racional o mito oponse ao Logos.