Metafísica - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y

Si una palabra no aparece en el listado de términos mostrado es que no se encuentra definida en el glosario.

Metafísica
1. Parte da filosofía que se ocupa do que Aristóteles denominou "Filosofía Primeira", é dicir: a ciencia que se ocupa do estudo do "ser en canto ser" e do estudo dos entes eternos e inmateriais (Motor Inmóbil). Aristóteles considerou ditos estudos como o obxecto da ciencia ou saber supremo. Na medida que para Aristóteles o ser é fundamentalmente substancia, esta converterase no obxecto principal da metafísica.

2. A partir do século XVII prefírese o uso do termo "ontoloxía" para referirse ao estudo do "ser en canto ser", quedando o estudo dos entes eternos e inmateriais baixo o campo da denominada " teoloxía racional".

3. O termo metafísica tivo a súa orixe na denominación " meta ta physiká" coa que Andrónico de Rodas denominou aos libros de Aristóteles que trataban da Filosofía Primeira. Ao ordenar o conxunto das obras aristotélicas atopouse con que ditos libros non podían ser incluídos baixo ningunha das categorías estabelecidas para clasificalos, polo que decidiu catalogalos despois dos libros correspondentes á Física, referíndose a eles como "os de despois da Física" ("ta meta ta physiká).