Materialismo dialéctico - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y

Si una palabra no aparece en el listado de términos mostrado es que no se encuentra definida en el glosario.

Materialismo dialéctico
O materialismo dialéctico, obra de Marx e Engels, considera que non existe máis realidade fundamental que a materia; pero a materia non é unha realidade inerte, senón dinámica, que contén en si a capacidade do seu propio movemento, da súa propia mudanza, como resultado da loita dos elementos contrarios, (sendo a contradición a esencia da realidade), que se expresa no movemento dialéctico.

O materialismo dialéctico proponnos, pois, unha interpretación da realidade concibida como un proceso material no que acontecen unha variedade infinita de fenómenos, a partir de outros anteriormente existentes. Oponse ao Idealismo, (segundo o que o movemento da realidade vai da idea á cousa e á súa reconciliación); e oponse tamén ao materialismo mecanicista, ao concibir a materia como unha realidade dinámica.