H - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

HábitoDo latín "habitus". En xeral, enténdese por hábito ...
HedonismoDo grego "hedoné" (pracer). Teoría moral que identifica ...
HermenéuticaDo grego "hermeneia" (tradución, interpretación). O termo "hermenéutica" ...
HeteronomíaDo grego "heterónomos", (dependente doutro), o termo ten ...
HeurísticaDo grego "heurísko", (atopar, inventar), é o termo ...
HeurísticoRelativo á heurística, ou relacionado co procedemento da ...
HilomorfismoTermo composto das palabras gregas "hylé" (materia; etimoloxicamente, ...
HilozoísmoTermo composto das palabras gregas "hylé" (materia; etimoloxicamente, ...
HinduísmoTermo co que nos referimos, en xeral, á ...
HipóteseSuposición provisional coa que esperamos poder explicar un ...
HipotéticaQue está sometido a algunha condición, baseado nunha ...
HipotéticoQue está sometido a algunha condición, baseado nunha ...
HistoricismoCorrente de pensamento que xorde en Alemaña a ...
HolísticaQue posúe as características propias do holismo. (Coma ...
HolísticoQue posúe as características propias do holismo. (Coma ...
HolismoDo grego "hólos", (enteiro, completo). O holismo é ...
HolistaQue aplica o holismo, ou que posúe as ...
HomeomeríasDo grego "homoioméreiai", (partículas similares). Segundo nos di ...