A - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

A fortiori Esta expresión latina pódese utilizar en dous sentidos. ...
A parte rei Expresión latina utilizada pola filosofía escolástica coa que ...
A posteriori Na Escolástica son chamadas "a posteriori" as demostracións ...
A priori En xeral o "a priori" oponse ao "a ...
Absoluto En xeral, chámase absoluto ao incondicionado, ao que ...
AbstracciónNo sentido etimolóxico a abstracción consiste na operación ...
AbstractaO termo pódese entender de dúas formas. En ...
AbstractoO termo abstracto pódese entender de dúas formas. ...
AbsurdoO que non ten sentido. Se entendemos por ...
AccidentalEn xeral, o que non é esencial: aquilo ...
AccidenteRecibe o nome de accidente aquilo que non ...
AcrasiaDebilidade da vontade, segundo o termo empregado polos ...
ActoTermo introducido por Aristóteles para explicar o movemento, ...
Adaequatio rei et intellectusCoa expresión "Adaequatio rei et intellectus" formúlase tradicionalmente ...
AfasiaDisfunción da linguaxe consistente na incapacidade de pronunciar ...
AforismoSentencia breve, polo xeral, non razoada ou xustificada, ...
AgnosiaIncapacidade de recoñecer persoas e obxectos, ao non ...
AgnosticismoNeoloxismo derivado do grego "ágnostos" (descoñecido), co que ...
AlegoríaRecurso retórico (metafórico) polo que se pretende dar ...
AlienaciónO termo "alienación" (sinónimo de alleamento) procede do ...
AnamneseDo termo grego "anámnesis". Adoitase traducilo por reminiscencia. ...
AnáliseMétodo de descomposición de algo nos seus elementos ...
AnimismoSegundo a definición de E.B. Tylor, (1832-1917), o ...
AnomiaTermo procedente do grego "nómos", lei, precedido da ...
AntropoxéneseTermo composto das palabras gregas "anthropos", ser humano, ...
ApatíaPara os estoicos e os cínicos (dúas escolas ...
ApolíneoEn xeral, propio da natureza atribuída ao deus ...
AporíaTermo grego que, etimoloxicamente vén a significar incerteza, ...
AretéTermo grego co que se designaba antigamente a ...
ArkhéTermo grego (tamén transcrito como "arché") que vén ...
AsceseDo grego "áskesis" (exercicio, preparación para unha proba). ...
AscetismoDoutrina filosófica ou relixiosa que propón a ascese ...
AseidadeTermo derivado do latín "a se" (etimoloxicamente "por ...
AtaraxiaTermo co que os gregos se referían á ...
AtomismoTermo que procede do grego "atomos", (etimoloxicamente: indivisíbel). ...
AzarAusencia de determinación. O azar oponse, así, á ...
Ápeiron Termo grego composto da partícula privativa "a" e ...
ÉterElemento sutil, incorruptíbel e inalterábel, co que estarían ...
Ética1. Do grego "ethiké", que deriva do vocábulo ...
ÚtilTermo usado no contexto da reflexión ética co ...