Ligazóns a sitios de información

Información no convencional

As ligazóns seguintes conducen a outros sitios web.

1. Znet. Esta é a páxina de comezo de Znet, comunidade virtual na que podedes atopar información, en varios idiomas, pouco convencional sobre o que ocorre no mundo. N.Chomsky, o coñecido filósofo e lingüista, é un colaborador habitual. (Para xente interesada en temas sociais e políticos, entre outros.)

2. ATTAC. Sección española de ATTAC, un movemento independente que se autofinancia e proponse levar a cabo unha tripla tarefa: educación popular, influír democráticamente coas súas achegas nos movementos sociais e organizacións políticas e sindicais e movilización social. Participa con outras organizacións e movementos sociais nos Foros Sociais e nas movilizaciones sociais. Elabora análise, estudos e propostas, que se poden coñecer a través dos máis de 5.000 artigos publicados na web.

3. Amnistía Internacional. Poderás coñecer a outra cara do mundo no que a Dereitos Humanos se refíre, a través da documentación que se ofrece nas súas páxinas, ou participar nas campañas que promove devandita organización ao respecto.

4. Equipo Nizcor. O Equipo Nizkor considera que o primeiro paso na loita contra as violacións aos dereitos humanos é a información, clara, precisa e a tempo. É moito máis fácil matar, torturar ou violar dereitos cando se fai en segredo. Por iso creamos estas páxinas, onde atoparás a información dos conflitos e situacións máis graves, así como a información necesaria para poder organizarte da maneira máis eficaz posíbel. Tamén con información sobre a cuestión da impunidade en España e os crimes franquistas.

5. Ecologistas en acción. Ecoloxistas en Acción é unha confederación de ámbito estatal, froito da unificación de máis de 300 grupos ecoloxistas. Forma parte do chamado ecoloxismo social, que entende que os problemas medioambientais teñen a súa orixe nun modelo de produción e consumo cada vez máis globalizado, do que derivan tamén outros problemas sociais, e que hai que transformar se se quere evitar a crise ecolóxica.

6. Masonería Regular Española. Páxina masónica con biblioteca, blog, documentos e ligazóns internacionais relacionadas coa Francmasonaría. A Masonería, chamada tamén Francmasonaría, é unha institución universal, esencialmente ética, filosófica e iniciática, cuxa estrutura tradicional constitúea un sistema educativo, tradicional e simbólico.

7. Gran Logia Femenina de España. Ao tempo que a muller foi reconquistando os seus dereitos no ámbito social, político e iniciático, tamén conquistou o seu espazo na Institución masónica. A creación da Gran Loxa Feminina de España tivo lugar o 4 de xuño de 2005, en Barcelona, baixo os auspicios da Gran Loxa Feminina de Francia.

8. El Gran Oriente Ibérico. A Francmasonería liberal tende a reunir homes e mulleres en busca de máis sabedoría, fraternidad e, consecuentemente filosofía contorna aos seus ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidad. Herdeira da Ilustración e da Declaración dos Dereitos Humanos, orgullosa do seu papel relevante no éxito progresivo dos seus ideais sociais e humanistas ao longo dos séculos XIX e XX, rica en experiencia humana e filosófica, a Francmasonería segue camiñando en busca de máis tolerancia, menos dogmatismos e máis xustiza social.