Exercicios

Encrucillados filosóficos

Nestes exercicios propóñense encrucillados filosóficos. Practica o vocabulario filosófico con estes sinxelos exercicios, e pon a proba o teu dominio da terminoloxía filosófica.